Tư liệu năm 2035 người Việt đặt đích đến một cư dân dùng 52 lít bia, 3 lít rượu

Rượu bia sẽ được xuất xưởng với khoảng 5,5 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu tại VN vào năm 2035. Mục tiêu này dự đoán dựa vào dân số VN 2035, thống kê ở mức 105 triệu người, thì trung bình mỗi người dân sẽ uống 52 lít bia, 3 lít rượu…

Việt Nam đặt mục tiêu mỗi người dân uống 52 lít bia, 3 lít rượu vào năm 2035

Việt Nam đặt ra mục tiêu và định hướng phát triển đến năm 2020, cả nước sẽ sản xuất khoảng 4,1 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu sản xuất công nghiệp chiếm 35%); 6,8 tỷ lít nước giải khát. Năm 2025, theo Quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam và đến năm 2035 dựa trên tầm nhìn theo xu hướng đi lên một cách tích cực thì Bộ Công Thương mới phê duyệt điều này.

Dựa theo dân số VN 2035 ở mức 105 triệu người với phương án tỷ lệ sinh ở mức trung bình thì năm 2025, cả nước sản xuất khoảng 4,6 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu sản xuất công nghệ chiếm 40%); 9,1 tỷ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu USD. Năm 2035, cả nước sản xuất khoảng 5,5 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu sản xuất công nghệ chiếm 50%); 15,2 tỷ lít nước giải khát. Kim ngạch xuất khẩu đạt 900 triệu USD. Do đó, mỗi người Việt trung bình sẽ uống 52 lít bia, 3 lít rượu… và Đông Nam Bộ chính là vùng tập trung về sản xuất bia theo năng lực.

Việt Nam đặt mục tiêu mỗi người dân uống 52 lít bia, 3 lít rượu vào năm 2035

Đến năm 2025, cơ cấu sản lượng rượu của từng vùng trên phạm vi toàn Việt Nam sẽ là: Trung du & miền núi phía Bắc 9,5% (trong đó Đông Bắc Bộ 4%; Tây Bắc Bộ 5,5%); Đồng bằng sông Hồng 29,5%; Bắc Trung Bộ & Duyên hải miền Trung 17% (trong đó Bắc Trung Bộ 5%; Nam Trung Bộ 12%); Tây Nguyên 7,5%; Đông Nam Bộ 22,5%; Đồng bằng sông Cửu Long 14%. Điều này nói lên sản lượng rượu tập trung nhiều tại vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ & Đồng bằng sông Cửu Long. Hơn thế, vùng Tây Nguyên, duyên hải miền Trung sẽ phát triển các loại vang, rượu hoa quả. Nhiều vùng còn lại chủ yếu là rượu trắng và rượu pha chế, kết hợp với tinh chế các sản phẩm rượu làng nghề cổ điển địa phương.

Vấn đề sản xuất nước giải khát được tập trung hầu hết tại các vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Ngoài ra, có thể phân chia loại nước giải khát từ hoa quả tại các vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải miền Trung. Phát triển sản xuất nước tinh lọc & nước khoáng tại tất cả các vùng trên toàn Việt Nam. Song song đó, theo cơ cấu tỷ lệ sản lượng nước giải khát đến năm 2025 sẽ là: Trung du và miền núi phía Bắc 8% (trong đó Đông Bắc Bộ 4,5%; Tây Bắc Bộ 3,5%); Đồng bằng sông Hồng 22%, Bắc Trung Bộ & Duyên hải miền Trung 19,5% (trong đó Bắc Trung Bộ 5%; Nam Trung Bộ 14,5%); Tây Nguyên 2,5%, Đông Nam Bộ 31%; Đồng bằng sông Cửu Long là 17%.

So với thực tế thì quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025 đã bị “vỡ trận” bởi công suất sản xuất bia thực tế cao gần gấp đôi so với quy hoạch diễn ra tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hơn thế, giai đoạn từ 2005 đến 2010 ngành bia phát triển với tốc độ tăng trưởng khoảng 15 – 20% nhưng sau đó lại giảm dần còn khoảng 8 – 10% do gốc phát triển của ngành chỉ ở mức độ thấp.

Mẹo Vặt Thủ Thuật Hay Nhất
Thế giới mẹo vặt thủ thuật. Cung cấp cho bạn những kiến thức mẹo vặt, thủ thuật hay trong cuộc sống, mẹo vặt hay về sức khỏe, công nghệ, ô tô xe máy, du lịch, thời trang và giải trí...

Trả lời